zondag 14 april 2019

Onder controle

ook onderweg
Hoe was het leven eigenlijk voor google maps? Ik kan het me bijna niet meer herinneren. Deze week reis ik voor mijn werk naar Bussum en Drachten. En daar arriveer ik. In Bussum zonder noemenswaardig oponthoud met collega W. als bijrijder. In Drachten arriveer ik iets te laat als gevolg van een file door een ongeluk. Maar ik arriveer zonder mensen klem te rijden en zonder een ommelandse reis te maken. Ik heb alles onder controle.

Verre van onder controle


Voor google maps was die controle vaak ver te zoeken. Ik herinner me nog uitstapjes met boezemvriendin waar we soms niet eens op de bestemming arriveerden - wel hadden we altijd veel lol. Of dat we eindeloos rondjes in het donker reden - ook toen hadden we veel lol. Maar voor zakelijke reisjes is het toch minder lollig. Nog niet eens zo lang geleden printte ik de route uit en die smeet ik dan op de bijrijdersstoel. Al multitaskend (etend, lezend, lippen stiftend en rijdend) deed ik dan een dappere poging om op de plaats van bestemming te komen. Eigenlijk lukte dat bijna nooit in één keer en moest ik minstens een persoon klem rijden om de weg te vragen.

Klein obstakel

Dus ik ben blij. Ik ben heel blij. Google maps is een zegen. Er is nog een klein obstakel: hoe moet ik bij vertrek in godsnaam weten wat noordoostelijke richting is? Gelukkig kan google maps herberekenen als de beste.